Nalaten aan Blessed Generation

Ook als u er niet meer bent, kunt u de wereld mooier blijven maken: door aan een goed doel na te laten.
Stichting Blessed Generation Nederland ondersteunt jaarlijks meer dan 1400 kwetsbare kinderen in Kenia met onderwijs en onderdak. Door uw nalatenschap leeft u verder in de harten van deze kinderen.

Nalaten op úw manier
Nalaten kan op verschillende manieren. Kies de vorm die bij u past.

Erfstelling

Met een erfstelling kunt u stichting Blessed Generation Nederland benoemen als mede- of als enige erfgenaam. Als mede-erfgenaam ontvangt Blessed Generation een percentage van de nalatenschap (de hoogte van dat percentage bepaalt u zelf). Blessed Generation deelt de erfenis dan dus met uw andere erfgenamen. Is Blessed Generation de enige erfgenaam, dan ontvangt Blessed Generation de hele nalatenschap.

Legaat

Een legaat is een vastgelegd deel van uw erfenis, bijvoorbeeld een schilderij, huis, effectenportefeuille, of een vast bedrag of een bepaald percentage van uw vermogen. Een goede optie als u heel precies wilt vastleggen wát u aan Blessed Generation geeft.

Fonds op Naam

Heeft u hart voor onderwijs, zorg of een ander thema? Dan kunt u, in overleg met Blessed Generation, een Fonds op Naam oprichten, bij leven of als onderdeel van de erfstelling of het legaat voor Blessed Generation dat u in uw testament heeft opgenomen. U verbindt zich dan aan een concreet project. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met ons voor de specifieke voorwaarden van een Fonds op Naam.

Maak een testament op

Een schenking doet u bij leven, met een nalatenschap kunt u na overlijden belastingvrij schenken aan een goed doel. Wilt u Blessed Generation geld of goederen nalaten, dan moet u dat laten vastleggen in een testament. (Een zelfgeschreven document is in dit geval niet officieel rechtsgeldig).

Géén erfbelasting

Goed om te weten: Stichting Blessed Generation Nederland betaalt géén erfbelasting doordat het de ANBI-status voor goede doelen heeft. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan ons werk voor kinderen.

Nalaten aan Blessed Generation