25 nieuwe kinderen opgenomen vanuit sekte Shakahola forest Kenia

Onlangs heeft Blessed Generation 25 nieuwe kinderen opgenomen. Met een verdrietige reden. Het was ook in het wereldnieuws. De politie en het leger hebben ingegrepen bij een sekte in het bos. Ze vonden daar ruim 400 doden die overleden waren door zichzelf uitgehongerd te hebben en mishandeld waren. Heel veel daarvan waren kinderen. De leider van de sekte hield hen voor dat ze Jezus zouden ontmoeten als ze zichzelf zouden uithongeren.  

Overlevende kinderen zijn door de kinderbescherming naar Blessed Generation Malindi gebracht. Blessed Generation dankt de overheid voor het vertrouwen, maar wat een verdriet en traumatische ervaring voor deze kinderen. Velen van hen hebben familieleden die opgenomen zijn met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis. Andere familieleden zijn overleden. Er zijn verschillende reacties te zien bij de kinderen: in de war, blij dat het over is en verdrietig om het verlies van naasten. 

Wij weten niet of deze kinderen kort of lang zullen blijven en gaan daarom uit van een periode van drie jaar. Een periode waarin rustig gekeken kan worden of ze terug kunnen naar familie als dat verantwoord en veilig is. Naar school gaan was verboden terwijl de kinderen in de sekte woonden. Inmiddels proberen zij de draad op school weer op te pakken, laten we hen tot rust komen, geven we ze eten en bieden we veiligheid. Dit geeft Blessed Generation heel veel extra kosten.

Wilt u helpen?

Dat kan via bankrekeningnummer NL 59 RABO 0160 2833 45