Kindsponsoractie 1+1=490

1+1=490 is de actie die deze maand van start is gegaan en die we graag onder uw aandacht brengen.

Waarom 1 + 1 = 490?

Op dit moment hebben we 245 kindsponsors. Als we dit aantal kunnen verdubbelen hebben we er 490. Deze actie is dan ook specifiek gericht op het werven van nieuwe kindsponsors. Kindsponsoring geeft structureel inkomen. Het zou zo fijn zijn als we meer vaste inkomsten hebben. Dat geeft rust en zekerheid omdat we dan weten dat we voldoende vaste basisinkomsten hebben om te garanderen dat we de kinderen in Kenia de gewenste scholing kunnen bieden.

Wat houdt de actie concreet in en wat vragen we van u?

In de week van eind april wordt deze brochure verzonden naar bestaande kindsponsors en een beperkt aantal andere bij ons bekende adressen. De brochure is bestemd voor mensen waarvan u denkt dat zij misschien wel kindsponsor zouden willen worden. U wordt dan ook uitgenodigd deze brochure uit te delen.

Onderaan deze pagina geven we nog wat tips hoe u mensen kunt benaderen. 

Helpt u mee?

Gezien het grote aantal betrokkenen bij Blessed Generation hebben we er voor gekozen niet iedereen van deze post te voorzien. Heeft u de post niet ontvangen, dan kunt u de brochure ook bij ons aanvragen via: kindsponsoring@blessedgeneration.nl of hier downloaden.

Direct kindsponsor worden kan via het inschrijfformulier op deze pagina.
Hier vind u ook meer informatie over de mogelijkheden en kosten.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Team Blessed Generation

Hoe benader je familie, vrienden, buren, kennissen?

We begrijpen dat het soms best lastig is mensen “zo maar” aan te spreken terwijl u denkt dat die persoon misschien best wel kindsponsor zou willen worden. Daarom hebben we deze brochure gemaakt met wat handvatten om het Blessed Generation verhaal uit te leggen: heldere argumenten, eerlijke feiten, leuke weetjes.

Wij hopen dat het u/jou helpt om iemand enthousiast te maken.

In de brochure staan ook de opties genoemd hoe men structureel kan bijdragen:

- Sponsor een basisschoolkind in één van de opvanghuizen of in het outreachprogramma voor € 40,- per maand.
- Sponsor een kind op de high school voor € 65,- per maand.
- Sponsor de vervolgopleiding (College (HBO)/University (WO)/technische opleiding (MBO)).Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding.

We begrijpen dat deze bedragen voor sommige mensen te hoog zijn, terwijl u toch wel zou willen sponsoren. Er bestaat dan ook de optie om bij te dragen aan het opleidingsfonds. Dit kan voor € 10,- of € 25,- per maand. Ook hier mee zijn we erg blij.

Vraagschaamte

Het is heel herkenbaar dat velen het niet prettig vinden om vrienden en kennissen met deze vraag om hulp te benaderen, we noemen het zelf “vraagschaamte”.

Je wilt je niet opdringen, je wilt niet leuren en je bent bang om mensen in verlegenheid te brengen doordat ze misschien geen nee durven zeggen.... dit begrijpen we goed. Maar wees je bewust dat je dit allemaal niet vraagt voor jezelf maar voor de kinderen in Kenia. Zij zijn het meer dan waard.

Deze actie (zowel drukwerk en verzending) is gesponsord zodat het niet ten koste gaat van het budget van Blessed Generation.