Onverwacht Paasgeschenk

Blessed Generation kreeg op eerste Paasdag een totaal onverwacht geschenk: geld voor een hele nieuwe inrichting van de lagere school in Malindi. Het stond opeens op onze rekening, zonder aankondiging. Toen Ria contact zocht met de gevers schreven zij: 'Christus is opgestaan voor ons allen maar vooral om de zwakken en weerlozen op te richten. Zie het maar als een paasgeschenk.' Wij zijn erg dankbaar en geraakt door deze prachtige gift.