Vacature bestuurslid fondsenwerving

Blessed Generation

Het werk van Blessed Generation in Kenia is nodig en blijft nodig. Het geeft een goed gevoel om in Nederland samen te werken en bij te dragen aan de toekomst van kwetsbare kinderen in Kenia! Ze een kans te geven en te zorgen dat ze een thuis hebben en onderwijs krijgen. Voor meer informatie over Blessed Generation verwijzen we naar www.blessedgeneration.nl

Bestuur

We zijn op zoek naar een bestuurslid fondsenwerving. Blessed Generation Nederland is een warme club van betrokken vrijwilligers. We verbinden ons graag aan mensen die vol enthousiasme meedenken en meewerken aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van Blessed Generation. Heb jij een aantal uren per week over voor dit bijzondere doel? Je vergroot je sociale netwerk, levert een maatschappelijke bijdrage en bent van harte welkom op de bestuursbijeenkomsten en in bijeenkomsten van vrijwilligers!

Wat houdt de rol in?

§  Blessed Generation heeft een trouwe groep supporters en donateurs. Fondsenwerving is een essentiële voorwaarde voor het voortbestaan van alle activiteiten in Kenia.

§  We zoeken iemand die zijn/haar kennis, kunde en enthousiasme inzet voor de acquisitie, uitbreiding en behoud van donateurs en waardevermeerdering.

§  Je ontwikkelt een wervingsplan (gericht op bedrijven, scholen, andere fondsen/stichtingen en kerken etc.) en je implementeert, realiseert en evalueert deze samen met het bestuur.

§  Ook richt je je samen met de penningmeester op het verwerven van nalatenschappen en schenkingen.

§  Daarnaast willen we de online fondsenwerving de komende jaren verder uitrollen en uitbouwen.

§  Je bent contactpersoon voor het team werving.

§  Je herkent jezelf in de volgende competenties: samenwerken, resultaatgerichtheid, netwerken, initiatief, ondernemerschap, doorzettingsvermogen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carolien Soer, voorzitter van Blessed Generation Nederland via 06-11375586.